fusion logo new

Trị liệu vi điểm - Meso tin dùng nhất Việt Nam

Kết cấu:
Gel đặc trong suốt
Dung tích:
Hộp 5 lọ mỗi lọ 5 ml

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
Hộp 5 lọ 5 ml

Kết cấu:
Dạng serum lỏng
Dung tích:
Hộp 5 lọ 10 ml

Kết cấu:
Dạng lỏng
Dung tích:
Hộp 5 lọ 5 ml

Kết cấu:
Dung dịch dạng sệt
Dung tích:
Hộp 5 lọ 10 ml